Tradicija Panonije

Panonija je malo mesto, ali sa bogatom tradicijom kojoj bi mnogi pozavideli.
Izdvojićemo samo deo iz naše istorije:

1962 – Panonija postaje poljoprivredni studenski centar sa simultanim prevodom za strane studente

1964 – lečilišna funkcija turizma jer u ambulanti postoje specijalisti za skoro sve bolesti

1968 – U Holandiji na izložbi cveća u takmičenju dokumentarnih filmova naš film AKVARELI PANONIJE, koji pokazuje Panoniju tog vremena, osvaja I mesto. Panonija je tada proglašena za najlepše selo Evrope i postaje oaza mira i tišine

1969 – Panonija je proglašena za UGLEDNO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO JUGOSLAVIJE. Skoro sve značajnije državne delegacije koje su posetile našu zemlju bili su i naši gosti.

1971 – Panonija je proglašena FILTEROM PLUĆA zbog parka i šume bogate i četinarima pored stoletnih hrastova.

1974 – Park i šuma su pod zaštitom države.

Sve ovo je uslovilo da Panonija postane sportsko-kulturni centar. Sportski tereni sa stazama kroz park i pratećim sadržajima do medicinske nege pružali su idealne uslove za pripreme sportskih ekipa.

Posećivali su nas klubovi i iz zemlje i iz sveta, a neretko su dolazile i reprezentacije iz naše i raznih drugih zemalja. Otvaranjem bioskopa i priređivanje raznih manifestacija uslovilo je i posete mnogih poznatih ličnosti iz kulture i umetnosti.

Svoje posvete su nam ostavili mnogi od njih, a posebno izdvajamo posvetu naše najveće pesnikinje Desanke Maksimović. Najbolji dokaz bogatstva naše tradicije su i brojne nagrade i priznanja koja smo dobijali.

Ovo je samo deo od naše prošlosti, ali i ovo je dovoljno da steknete pravu sliku. Štaviše, moramo da se izvinemo mnogim ljudima i događajima koji ovde nisu spomenuti uz napomenu da nisu zaboravljeni…