Park

Panoniju dugo smatraju oazom mira i tišine zahvaljujući parku. Po mnogo čemu park je ponos Panonije. Nastao je pre skoro 150 godina, ali i danas poseduje stoletne hrastove i drveće raznih vrsta koje su sa ukrasnim šibljem, pažljivo odabranim stazama i izletničkim terenom skladno ukomponovane u jednu celinu.

Od 1974. godine park je pod zaštitom države što je najbolji dokaz da je to prijatan kutak za sve ljubitelje prirode.Od četinarskih vrsta tu su : crni bor, jela, Pančićeva omorika-jedina u Vojvodini, a u središnjem i najvećem delu parka preovlađuje lišćarska dendroflora, najzastupljeniji su : grab, jasen, javor, orah, kesten, evropska bukva, hrast lužnjak, platan i brojne druge vrste.

U parku postoji izletnički teren ( klupe i stolovi), uređene staze za šetnju i sportske pripreme. Pejzaž Panonije je posebno lep na jesen,zbog raznolikosti boja velikog broja vrsta. Zajedno sa parkom i okolinom na 5000ha imamo bogato lovište za sve ljubitelje lova.

KALENDAR LOVA
Srna – mužjak – srndać od 16.04. do 01.10.
Srna – ženka – srna i lane od 01.10. do 01.02.
Zec od 16.10. do 15.12.
Zec – isključivo hvatanjem od 16.12. do 31.12.
Divlja guska od 01.10. do 15.02.
Divlja patka od 01.09. do 15.02.
Prepelica od 01.08. do 01.10.
Fazan od 16.10. do 15.01.
Divlji golub-grivnaš od 01.08. do 15.02.